Skład Rady Doktorantów XIX kadencji

W skład Rady Doktorantów Politechniki Wrocławskiej wchodzi 7 osób.
W dniu 30 października 2023 roku odbyło się Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów, podczas którego osoby kształcące się w ramach Studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej na Politechnice Wrocławskiej wybrały Radę Doktorantów.

W skład Rady Doktorantów XIX kadencji (2023/2024) wchodzą:

Przewodnicząca
mgr inż. Natalia Tyszkiewicz
(W-3)
Wiceprzewodniczący
mgr inż. Dawid J. Kramski
(W-3)
Wiceprzewodnicząca
mgr inż. Izabela Walendzik
(W-3)
Sekretarz
mgr inż. Adrian Kowaliński
(W-3)
Członek
mgr inż. Paweł Noceń
(W-3)
Członek
mgr inż. Jędrzej Matla
(W-10)
Członek
mgr inż. Marek Sompolski
(W-6)
Share