Akty Prawne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051641365/U/D20051365Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001669/U/D20181669Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

 

Statut Politechniki Wrocławskiej

https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/statut-pwr

 

Regulamin studiów doktoranckich

https://doktoranci.pwr.edu.pl/pliki/rsd_2017__2_.pdf

 

Akty prawne dot. studiów doktoranckich PWr

https://doktoranci.pwr.edu.pl/zarzadzenia.php

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej Regulamin Szkoły Doktorskiej (Załącznik do PO 30/2021)

https://szd.pwr.edu.pl/o-szkole/akty-prawne/zarzadzenia-wewnetrzne-i-pisma-okolne

 

Akty prawne dot. Szkoły Doktorskiej PWr

https://szd.pwr.edu.pl/o-szkole/akty-prawne

 

Regulamin nadawania stopni naukowych na PWr

https://nauka.pwr.edu.pl/zadania/stopnie-i-tytuly-naukowe/regulamin-nadawania-stopni-naukowych-na-politechnice-wroclawskiej

 

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów  i wybitnych młodych naukowców

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000658/O/D20190658.pdf

 

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002297/O/D20192297.pdf

 

Share