Przedstawiciele doktorantów w gremiach uczelnianych

Przedstawiciele doktorantów w Senacie

mgr inż. arch. Magdalena Grzegorzewska (W-1) od 1 września 2022 roku

mgr inż. Natalia Tyszkiewicz (W-3) – jako gość, bez prawa głosu

Przedstawiciel doktorantów w senackiej komisji ds. Nauki i Współpracy

mgr inż. arch. Magdalena Grzegorzewska (W-1)

Przedstawiciel doktorantów w senackiej komisji ds. Kształcenia i Działalności Studenckiej

<wakat>

Przedstawiciel doktorantów w senackiej komisji ds. Organizacji

mgr inż. Jędrzej Matla (W-10) – jako obserwator bez prawa głosu

Przedstawiciele doktorantów w Kolegium Elektorów

mgr inż. arch. Magdalena Grzegorzewska (W-1)

mgr inż. Dawid J. Kramski (W-3)

mgr inż. Łukasz Stefaniak (W-7)

Przedstawiciele doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej

mgr inż. Natalia Tyszkiewicz (W-3)

mgr inż. Izabela Walendzik(W-3)

mgr inż. Jędrzej Matla (W-10)

mgr inż. Marek Sompolski (W-6)

mgr inż. Dawid J. Kramski (W-3) – jako obserwator, bez prawa głosu

Przedstawiciel doktorantów w Komisji Centralnej Finansowania Działalności Studenckiej

mgr inż. Dawid J. Kramski (W-3)

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Jakości Kształcenia

mgr inż. Anna Kuś (W-10)

Przedstawiciel doktorantów w Grupie ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

mgr inż. Karolina Sobczyk (W-7)

Przedstawiciel doktorantów w Radzie Nadzorczej AIP

mgr inż. Honorata Poturaj (W-10)

Przedstawiciel doktorantów w Zespole ds. Polityki Równościowej Uczelni

mgr inż. arch. Agnieszka Stolarczyk (W-1)

Przedstawiciel w Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

mgr inż. Anna Kuś (W-10)

Przedstawiciel w Zespole ds. monitorowania procesu wdrażania Europejskiej Karty Naukowca

mgr inż. Radosław Stanisławski (W-5)

Przedstawiciel w Komitecie ds. Planowania i Realizacji Strategii PWr

mgr inż. Natalia Tyszkiewicz (W-3)

Przedstawiciel w Radzie Centrum Doskonałości Dydaktycznej PWr

mgr inż. Honorata Poturaj (W-10)

Przedstawiciel w Komisji ds. Oceny i Zapewniania Jakości Kształcenia Szkoły Doktorskiej PWr

mgr inż. Paweł Noceń (W-3)

Share