Kolegium Doktoranckie

Kolegium Doktoranckie jest organem Samorządu Doktorantów doradzającym Radzie Doktorantów, wybierającym elektorów oraz senatorów, a jego kadencja trwa 2 lata.

Skład Kolegium:

mgr inż. Izabela Walendzik – W3/RD – przewodnicząca Kolegium Doktoranckiego, wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów

mgr inż. Jędrzej Matla – W10/RD – wiceprzewodniczący Kolegium Doktoranckiego, członek Rady Doktorantów

mgr inż. Piotr Wyborski – W2 – wiceprzewodniczący Kolegium Doktoranckiego

mgr inż. Natalia Tyszkiewicz – W3/RD – przewodnicząca Rady Doktorantów

mgr inż. Dawid J. Kramski – W3/RD – wiceprzewodniczący Rady Doktorantów

mgr inż. Adrian Kowaliński – W3/RD – sekretarz Rady Doktorantów

mgr inż. Paweł Noceń – W3/RD – członek Rady Doktorantów

mgr inż. Marek Sompolski – W6/RD – członek Rady Doktorantów

mgr inż. arch. Magdalena Grzegorzewska – W1

mgr inż. Kamil Kanclerz – W4

mgr inż. Radosław Stanisławski – W5

mgr inż. Aleksandra Banasiewicz – W6

mgr inż. Łukasz Stefaniak – W7

mgr inż. Weronika Nitka – W8

mgr inż. Robert Mulka – W9

mgr inż. Anna Szagdaj – W11

mgr inż. Dorota Tomaszewska-Rolla – W12

mgr inż. Mateusz Śliwiński – W13

Share