Skład rady

W skład Rady Doktorantów Politechniki Wrocławskiej wchodzi 7 osób.

Dnia 22.10.2018 r. odbyło się Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów, na którym uczestnicy studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej wybrali Radę Doktorantów. W dniu 29 października dokonano podziału obowiązków:

Przewodnicząca:

michalina

.

mgr inż. Michalina Kotyla (W-8)

.

.
.

.

.

.

.

 

Wiceprzewodniczący:

mgr inż. Piotr Frąckiewicz (W-2)

mgr inż. Tomasz Nowobilski (W-2)

 

Sekretarz:
mgr inż. Dina Czajczyńska (W-7)

 

Członkowie:
mgr inż. Daniel Dobras (W-10)

mgr inż. Radosław Idzikowski (W-4)

mgr inż. Konrad Kluwak (W-4)