Skład rady

W skład Rady Doktorantów Politechniki Wrocławskiej wchodzi 7 osób.

Dnia 5.10.2017 r. odbyło się Ogólnouczelniane Zebranie Doktorantów, na którym uczestnicy studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej wybrali Radę Doktorantów. W dniu 5 października dokonano podziału obowiązków:

Przewodnicząca:

michalina

.

mgr inż. Michalina Kotyla W-8

.

.
.

.

.

.

.

 


Wiceprzewodniczący:
unnamed

mgr inż. Konrad Kluwak W-4

.
15123270_1159279117494922_1704450322585841455_o

.

.

.

.

.

.

.

.
mgr inż. Marek Sawicki W-10

.


Sekretarz:
mgr inż. Radosław Idzikowski W-4

Członkowie:
mgr inż. arch. Agnieszka Adamska W-1
mgr inż. Daniel Dobras W-10
mgr inż. Tomasz Nowobilski W-2