Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych – PDUT

logo_pdut

facebook: https://www.facebook.com/pg/porozumienie.doktorantow.uczelni.technicznych/

Komisja ds. Uczelni Technicznych przy Zarządzie Krajowej Reprezentacji Doktorantów jest głosem doradczym Zarządu KRD, reprezentującym interesy doktorantów Uczelni Technicznych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym zadaniem Komisji jest realizacja zadań dotyczących spraw doktorantów Uczelni Technicznych, zlecanych przez Zarząd KRD oraz rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między doktorantami w poszczególnych ośrodkach akademickich..

 

Przewodniczący

mgr inż. Łukasz Krzyśko

Jednostka Naukowa: Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa w  Koszalinie

Kontakt: lukaszkrzysko86@gmail.com

 

mgr inż. Katarzyna Falkowicz

Jednostka Naukowa: Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki w Lublinie

Kontakt: kfalkowicz@pollub.pl

 

mgr inż. Olga Michnikowska

Jednostka Naukowa: Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu w Warszawie

Kontakt: olga.michnikowska@wat.edu.pl

 

mgr inż. Artur Kopczyński

Jednostka Naukowa: Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich w Warszawie

Kontakt: artur.kopczynski@simr.pw.edu.pl

 

Żródłoz dn. 5.12.2016r: http://krd.edu.pl/porozumienia/branzowe/porozumienie-doktorantow-uczelni-technicznych-pdut/