Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych – PDNHiS

13495385_567425326773828_6007298045789055293_o

facebook: https://www.facebook.com/pdnis.edu/

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych zrzesza uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe i badawcze posiadające studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:
a) Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
b) Wymianę informacji i doświadczeń;
c) Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;
d) Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi;
e) Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
f) Promocję i aktywizację życia środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
g) Wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji na stronie: www.pdnhis.edu.pl

Przewodnicząca

mgr Dorota Sys
Uczelnia:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wiceprzewodnicząca

mgr Krystyna Heland-Kurzak
Uczelnia: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Wiceprzewodnicząca

mgr Joanna Tomaszewska
Uczelnia:
Uniwersytet Wrocławski

Żródłoz dn. 5.12.2016r: http://krd.edu.pl/porozumienia/branzowe/porozumienie-doktorantow-nauk-humanistycznych-i-spolecznych-pdnhis/