Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich – DFUP

13051548_739130856222183_6924910970608103430_nfacebook: https://www.facebook.com/DoktoranckieForumUniwersytetowPolskich/

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zostało powołane w lipcu 2013 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Zrzesza Samorządy Doktorantów Uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Jego głównym zadaniem jest: reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów uniwersytetów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w Polsce i za granicą (w tym Krajową Reprezentacją Doktorantów, porozumieniami branżowymi i lokalnymi), organizacja i wsparcie inicjatyw naukowych, kulturalnych i integracyjnych skierowanych do środowiska doktoranckiego, wymiana informacji i doświadczeń istotnych dla środowiska doktorantów uniwersytetów, współpraca z organami i organizacjami reprezentującymi poszczególne obszary szkolnictwa wyższego w Polsce (m.in. Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, Forum Uniwersytetów Polskich, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną).

Struktura:

Przewodniczący: mgr Konrad Kozioł (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Kontakt: konradkoziol@hotmail.com

Zakres obowiązków:

  • Koordynowanie prac komisji i pełnomocników DFUP;
  • Reprezentowanie środowiska doktorantów uniwersytetów Polskich podczas posiedzeń Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej;
  • Kierowanie bieżącymi pracami DFUP.

Wiceprzewodniczący: mgr Łukasz Faszcza (Uniwersytet w Białymstoku)

Sekretarza: mgr Barbara Żmuda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Komisja Prawna Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

Skład Komisji Prawnej DFUP:

dr Piotr Kitowski (UG)
mgr Mateusz Sienko (UMCS)
dr Robert Tabaszewski (KUL)
mgr Dawid Michalski (UG)
mgr Piotr Zieliński (UG)

mgr Łukasz Bolesta (UMCS)
kontakt: komisja.prawna@dfup.pl

Zadania Komisji Prawnej DFUP:

  • Przygotowanie opinie prawnych na potrzeby Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich;
  • Opiniowanie aktów prawnych dotyczące studiów doktoranckich i doktorantów na uniwersytetach Polskich;
  • Współpraca z pełnomocnikami DFUP;
  • Pomoc prawna dla samorządów i indywidualnych doktorantów.

Pełnomocnicy Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich:

ds. Współpracy Międzynarodowej – mgr Joanna Lipowska (UJ)
ds. Osób z Niepełnosprawnością – wakat , kontakt: pelnomocnik.onz@dfup.pl
ds. Promocji – mgr Sylwia Szyc (UMCS)

ds. Ruchu Naukowego – mgr Judyta Rebizant (UR)
ds. Legislacji – dr Robert Tabaszewski (KUL)

Aktualne projekty DFUP:

  • Badania ankietowe „Doktoranci 2015”;
  • Debaty o stanie studiów doktoranckich na polskich uczelniach „Nic o nas bez nas”;
  • Konkurs „DOCUP”;

Żródłoz dn. 5.12.2016r: http://krd.edu.pl/porozumienia/branzowe/doktoranckie-forum-uniwersytetow-polskich/