Linki

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

http://krd.edu.pl

krd_logo_napisy

Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych

http://www.pdut.edu.pl

poprawne_pdut_logo_www

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/

Narodowe Centrum Nauki

http://www.ncn.gov.pl/

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

http://www.ncbr.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

http://www.umwd.dolnyslask.pl/

System OSF przeznaczony jest do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowego Centrum Nauki
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do