Konferencje

 http://radadoktorantow.pwr.edu.pl/index.php/2018/02/02/konferencja-dla-mlodych-naukowcow-nt-dokonania-naukowe-doktorantow-vi-edycja/