Domy Studenckie

ds2


Zdjęcia Akademika T-22 – Zabezpieczone hasłemDoktoranci zamieszkujący w domach studenckich posiadają swoją grupę mailingową. Prośby o dodanie do grupy prosimy kierować na adres: radadoktorantow@pwr.edu.pl, w temacie prosimy podać [Akademik]


dsc_0002_1-e1468411944235-300x300
Michał Skalny Dyrektor Działu Domów Studenckich

Chęć kontynuowania nauki w prestiżowej Uczelni, jaką jest Politechnika Wrocławska, bardzo często oznacza konieczność opuszczenie domu rodzinnego. Młody człowiek zmienia miejsca zamieszkania oraz środowisko, w którym dotychczas przebywał. Z myślą o potrzebach tych osób Uczelnia prowadzi Domy Studenckie potocznie zwane akademikami. Stanowią one formę pomocy materialnej dla studentów, którym codzienny dojazd na Uczelnię utrudniał lub uniemożliwiałby naukę.

Z upływem czasu akademiki stają się „drugim domem” dla mieszkańców bo to tu, oprócz Uczelni, przebywają najczęściej. Od kilku lat Politechnika Wrocławska podnosi standard domów studenckich, tak aby mieszkanie było jak najbardziej komfortowe oraz zapewniało najlepsze możliwe warunki do nauki jak również życia studenckiego. Oprócz przyjaciół, których poznaje się na zajęciach czy w organizacjach studenckich, to domy studenckie stanowią kuźnie przyjaźni „na całe życie”.

Z dużym sentymentem absolwenci wspominają wspólne chwile spędzone w akademiku.


Linki


Spis telefonów

Michał Skalny – dyrektor Działu Domów Studenckich
tel. (71) 340 75 51
e-mail: michal.skalny@pwr.edu.pl

Alina Ceglarska – kierownik Domu Studenckiego T-9
tel. (71) 340 75 75
e-mail: alina.ceglarska@pwr.edu.pl

Agnieszka Ciuk – kierownik Domu Studenckiego T-15
tel. (71) 340 75 77
tel. portiernia (71) 340 75 78
e-mail: agnieszka.ciuk@pwr.edu.pl

Katarzyna Juszczak – kierownik Domu Studenckiego T-16
tel. (71) 340 75 79
tel. portiernia (71) 340 75 80
e-mail: katarzyna.juszczak@pwr.edu.pl

Lucyna Piesiewicz – kierownik Domu Studenckiego T-19
tel. (71) 71 340 75 86
tel. portiernia (71) 340 75 87
e-mail: lucyna.piesiewicz@pwr.edu.pl

Irena Podgórna – kierownik Domu Studenckiego T-4 i T-6
tel. (71) 320 64 61 DS T-4
tel. (71) 340 75 72 DS T-6
tel. portiernia T-4 (71) 320 64 36
tel. portiernia T-6 (71) 340 75 73
e-mail: irena.podgorna@pwr.edu.pl

Anna Sobieska – kierownik Domu Studenckiego T-17
tel. (71) 340 75 82
tel. portiernia (71) 340 75 83
e-mail: anna.sobieska@pwr.edu.pl

Renata Zygało – kierownik Domu Studenckiego T-2 i T-3
tel. (71) 340 75 45 DS T-2
tel. (71) 340 75 45 DS T-3
BIURO W DS T-2
tel. portiernia T-2 (71) 340 75 46
tel. portiernia T-3 (71) 340 75 63
e-mail: renata.zygalo@pwr.edu.pl

KIEROWNIK DS T-2 71 340 75 45
PORTIERNIA DS T-2 71 340 75 46
KIEROWNIK DS T-3 71 340 75 45
PORTIERNIA DS T-3 71 340 75 63
KIEROWNIK DS T-4 71 320 64 61
PORTIERNIA DS T-4 71 320 64 36
KIEROWNIK DS T-6 71 340 75 72
PORTIERNIA DS T-6 71 340 75 73
KIEROWNIK DS T-9 71 340 75 75
KIEROWNIK T-15 71 340 75 77
PORTIERNIA T-15 71 340 75 78
KIEROWNIK DS T-16 71 340 75 79
PORTIERNIA DS T-16 71 340 75 80
KIEROWNIK T-17 71 340 75 82
PORTIERNIA T-17 71 340 75 83
KIEROWNIK T-19 71 340 75 86
PORTIERNIA T-19 71 340 75 87
KIEROWNIK T-22 (administracja T-17) 71 340 75 82