Konferencja Naukowa International Agricultural Technology Workshops (IAT)’17

W imieniu Komitet Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej International Agricultural Technology Workshops (IAT)’17 dedykowanej studentom studiów doktoranckich i młodym pracownikom nauki informuje, iż termin rejestracji oraz wpłat został przedłużony do 06.12.2017r. 

 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje nauki stosowane w przemyśle rolno-spożywczym, a w szczególności:

–       techniki informatyczne,

–       inżynieria rolnicza,

–       energia odnawialna,

–       ochrona środowiska,

–       technologia żywności.

Konferencja odbędzie się w dniach 14÷15.12.2017 r. w Krakowie na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki ul. Balicka 116B.

Komitet Organizacyjny wspólnie z Komitetem Naukowym Konferencji podejmą starania, aby zaprezentowane materiały (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) zostały wydane w formie wspólnej monografii naukowej.

Wydawnictwo „Inżynieria Rolnicza” wraz z Organizatorami Konferencji zapraszają zagranicznych autorów lub współautorów (min. 3 autorów zagranicznych) do publikacji wygłoszonych referatów (w tym i posterów)  w wydawnictwie naukowym AGRICULTURAL ENGINEERING  (ISSN 2083-1587). Artykuły publikowane są na platformie De Gruyter open (http://www.degruyteropen.com/) a metadane (w tym abstrakty) indeksowane w 62 bazach czasopism. Koszty wydawnicze dla artykułów z autorami zagranicznymi, zostały obniżone do kwoty 100 euro (brutto). Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z wymogami na stronie wydawnictwa lub kontakt z sekretarzem wydawnictwa prof. dr hab. inż. Maciejem Kuboniem, e-mail: redakcja@ir.ptir.org.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.iatech.com.pl/.

Dear Sir / Madam

The Dean of the Faculty of Production and Power Engineering at the University of Agriculture in Krakow has pleasure to invite PhD students and postdoc workers for International Scientific Conference:International Agricultural Technology Workshops (IAT) ’17. We inform also, that registration is open till December 6 2017.

The aim of this conference is to highlight the sciences used in agriculture and in particular attention to:

  •        information technology
  •        agricultural engineering
  •        renewable energy
  •        environmental protection
  •        food production technology.

The conference will take place from 14 to 15 December 2017 in Krakow, Faculty of Production Engineering and Power Engineering, ul. Balicka 116B.

The conference is under auspice of:

  •        Rector of Agricultural University in Cracow,
  •        CIGR – International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering,
  •        Polish Society of Agricultural Engineering.

Due to the electronic registration form of participants, please pay special attention to the process of filling in the application form. The registration will be available till  December 6 2017.

Registration form can be found on http://www.iatech.com.pl

The Agricultural Engineering Journal together with Conference Organizers invites foreign authors or co-authors (at least 3 foreign authors) to publish their papers (including posters) in the AGRICULTURAL ENGINEERING (ISSN 2083-1587). Articles are published on the De Gruyter open access platform (http://www.degruyteropen.com/) and metadata (including abstracts) are indexed in 62 journal databases. Total publishing costs for articles with foreign authors have been reduced to EUR 100. Interested parties are welcome to contact the secretary of the Journal, prof. Maciej Kuboń, e-mail: redakcja@ir.ptir.org or just visit website for more information

For further details at http://www.iatech.com.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *